לאן נעלמות הדבורים?

במרבית המדינות המתועשות עם חקלאות אינטנסיבית החלה היעלמותן של הדבורים להדאיג את המגדלים כבר בשנות התשעים המאוחרות. מדענים מנסים להסביר את סיבת התופעה ולא תמיד יש ביניהם הסכמה. היעלמות הדבורים זכתה לכינוי "הפרעת התמוטטות המושבה" - CCD Colony Collapse Disorder וזוהתה כגורמת לפגיעה במשפחות שלמות של דבורים ולחיסולן של כוורות. יש הטוענים שהתופעה מהווה איום של ממש על המשך ענף גידול הדבורים והפקת הדבש.

בצרפת בלבד נעלמו מאז שנת 1995 כ- 300,000 מושבות של דבורים. בין שנת 1995 לשנת 2005 נכחדו כשלושים אחוז ממושבות הדבורים ו-15,000 מגדלי דבורים הפסיקו את פעילותם. תופעת ה-CCD נפוצה לא רק באירופה אלא גם בארה"ב וביפן.

סיבות להיעלמות הדבורים

בין ההסברים הנבדקים: השפעת הקרינה הסלולארית הגוברת או קרינה ממקורות אחרים; שימוש בחומרי הדברה מסוימים בחקלאות שהם רעילים לדבורים; שינויים במזג האוויר והתחממות כדור הארץ; שינויים בתזונה של הדבורים או וירוסים לא ידועים.

הסיבה הרווחת היא תהליכי עיבוד חקלאיים לא מתאימים. מאשימים בעיקר את השימוש בחומרי הדברה וגידול צמחים מהונדסים גנטית. יש המצביעים על חומרי ההדברה אימידקלופריד וקלוטיאנידין וטוענים שהם רעילים לדבורים וגורמים לתופעת ה-CCD. חומרי הדברה אלה פועלים על מערכת העצבים של חרקים. החומר מוטמע לא על ידי פיזור בשטח, אלא על ידי החדרת הקלוטיאנידין לזרעים טרם זריעתם. איגוד מגדלי הדבורים טוען שהחומר מועבר מהזרע לפרח, לאבקנים ולצוף, והוא הסיבה לקריסתן של אלפי כוורות. בעלי הכוורות טוענים שהתופעה של היעלמות הדבורים במדינות רבות באירופה ובארה"ב החלה במקביל תחילת השיווק של חומרי ההדברה החשודים.

בשנים האחרונות, הודות למחקרים שהראו את הנזק לדבורים הנגרם מחומרי הדברה מסוימים, נאסר השימוש בהם. איחוד מגדלי הדבורים הצרפתים, UNAF, טוען שיצרני חומרי הדברה מכניסים לשוק חומרים חדשים; לא ברור מה הנזק שהם עלולים לגרום לדבורים.

לפני כמה שנים ג'ימס דוויליה (James Devillers), חוקר ב"תכנית הלאומית של אקו-טוקסיקולוגיה של המשרד לאיכות הסביבה'+ >איכות הסביבה הצרפתי" (PNETOX), תיאר את החשיפה של הדבורים למזהמים. דוויליה הסביר שבמסגרת החיפוש אחר אבקה וצוף מכסות הדבורים שטחים גדולים סביב הכוורת שלהן וכך באות במגע עם מזהמים מסוגים שונים הנמצאים בסביבתה. במחקרים שנעשו כדי לבחון נוכחות של חומרים לא אורגניים בגופן של הדבורים וכן בדבש ובשעווה שהן מייצרות, נתגלה מגוון של מזהמים. לדעת דוויליה הדבורים יכולות לשמש אומדן ביולוגי של זיהום הסביבה.

חשיבות הדבורים בעולם

ישנה עדות לקיום הדבורים כבר לפני 80 מיליוני שנים, במקביל להופעת הצמחים הפורחים.

להימצאות הדבורים חשיבות שהיא מעבר לייצור הדבש ומוצרים נלווים אחרים. ללא הדבורים תהליכי האבקה אינם יכולים להתקיים והנזק לענף הצומח ולאספקת המזון העולמי יהיה בל ישוער. מייחסים למדען אלברט איינשטיין את האמרה הבאה: "ביום בו ייעלמו הדבורים, יוותרו לבני האדם רק ארבע שנים לשרוד על פני כדור הארץ". אובדן מיני הצמחים יגרום לרעב גדול בעולם לא רק למין האנושי אלא למינים רבים של בעלי חיים הניזונים מצמחים אשר הם עצמם משמשים מזון למינים רבים אחרים בשרשרת המזון. קיימת סכנה שנראה את היעלמות המינים של בעלי החיים בשרשרת כולה, שלב אחר שלב.

הדבורים, כמו גם יצורים זעירים אחרים, הן אלו המבצעות את ההאבקה לא רק של גידולי הפירות והירקות אלא גם של צמחי בר. קלוד כהן, מומחה צרפתי לגידול דבורים, אומר ששמונים אחוז מהצמחים הפורחים בעולם, כ-200 אלף מינים שונים, מתרבים בסיוע האבקה שנעשית בעיקר על ידי דבורים. שלושים וחמישה אחוז של המזון שלנו תלוי בהאבקה של הדבורים, אומר כהן, ואם אין מספיק דבורים שיבצעו את פעולת ההאבקה, השזיפים והתפוחים יהיו ננסיים והיבול יהיה דל.

אגרונומים מאוניברסיטת גטינגן בגרמניה הגיעו למסקנה שככל שבאזור מסוים מתקיים, מגוון גדול יותר של מינים שונים של דבורים, כך גדול יותר היבול של הגידולים החקלאיים. הם הגיעו למסקנה זו מלימוד ההאבקה בזני בר של דבורים באינדונזיה. בלימוד של האבקת הקישואים גילו שהדבורים לא פעילות כולן בו-זמנית והן מאבקות את הפרחים בתקופות שונות, כך שהמינים משלימים זה את זה בפעולת ההאבקה. פיזור האבקה הוא שונה בין הצמחים הזכריים לצמחים הנקביים והמשמעות לגבי גודל הקישוא והזרעים שלו היא גדולה. החוקרים גילו עשרים וחמישה מינים שונים של דבורים שהשתתפו בהאבקה של הקישואים.

הדבורה - שומרת של הסביבה

בצרפת לקחו ברצינות את נושא היעלמותן של הדבורים והקימו בשנת 2005 את UNAF. הארגון יצא במבצע בשם "הדבורה – שומרת של הסביבה" ושם לו כיעד לגדל דבורים בערים, ותחילה בעיר פריז.

לפני כמה מאות שנים היו בפריז יותר מאלפיים כוורות שסייעו בהאבקת הגינות שבהן היו התושבים מגדלים ירקות ופירות, לא רק צמחי נוי. המסר איננו להעביר את גידול הדבורים לעיר אלא להראות שדווקא בעיר, מאחר והן אינן חשופות לחומרי ההדברה ולשימוש בהנדסה גנטית כפי שזה נעשה בחקלאות, הדבורים לא נפגעות. על גגו של אחד הבניינים המפורסמים ביותר בפריז, "הגראן פאלה" (Grand Palais), התקינו בשנת 2005 שש כוורות. ארגון UNAF דורש בין היתר להפסיק בצורה מוחלטת את השימוש בחקלאות בחומרי הדברה המזיקים לדבורים ואת הגידול של צמחים מהונדסים שעדיין לא ברור לגמרי מה השפעתו על היעלמות הדבורים. יש הטוענים שהאבקה והצוף שמייצרים צמחים מהונדסים יכולים להיות רעילים לדבורים כשהן באות עמם במגע או מעבדות את הדבש. טענה נוספת היא שצמחים שהונדסו גנטית לדחות מזיקים הורגים גם את הדבורים. 

מדוע הדבורים נעלמות?

מתוך TED

הדבורים שגשגו מזה 50 מיליון שנה, כאשר כל מושבה מכילה בין 40 ל-50 אלף פרטים שחיים בתיאום ובהרמוניה מופלאים.

אם כן, מדוע החלו המושבות למות בהמוניהן?

מרלה ספיבק חושפת ארבעה גורמים הפועלים במשולב ומביאים לתוצאות טרגיות. לא מדובר בבעיה פשוטה, היות והדבורים מאביקות שליש מיבולי העולם.

הייתכן שהמין המופלא הזה מציב מולנו מראה?

הרצאה מרתקת מתוך TED: